Cộng đồng Lý Sơn

Diễn Đàn Lý Sơn chính thức mang tên LYSON.ORG


***Hãy giới thiệu đến bạn bè nhé các bạn ***

Gõ Tiếng Việt có dấu khi tham gia diễn đàn

You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

starfish

avatar
Thành Viên VIP
Thành Viên VIP
MÔN VẬT LÝ

A. Cấu trúc đề thi tốt nghiệp THPT:

I. Phần chung cho tất cả thí sinh (32 câu), bao gồm:Nội dung


Số câu


- Dao động cơ


6


- Sóng cơ


4


- Dòng điện xoay chiều


7


- Dao động và sóng điện từ


2


- Sóng ánh sáng


5


- Lượng tử ánh sáng


3


- Hạt nhân nguyên tử và Từ vi mô đến vĩ mô


5
II. Phần riêng (8 câu):

Thí sinh chỉ chọn một trong hai phần: (a) hoặc (b)

a. Theo chương trình Chuẩn(8 câu):

- Các nội dung: Dao động cơ; Sóng cơ; Dòng điện xoay chiều; Dao động và sóng điện từ: 4 câu

- Các nội dung: Sóng ánh sáng; Lượng tử ánh sáng; Hạt nhân nguyên tử và Từ vi mô đến vĩ mô: 4 câu.

b- Theo chương trình Nângcao (8 câu):

- Động lực học vật rắn: 4câu

- Các nội dung: Dao động cơ; Sóng cơ; Dao động và sóng điện từ; Sóng ánh sáng; Lượng tử ánh sáng;
Sơ lược về thuyết tương đối hẹp; Hạt nhân nguyên tử; Từ vi mô đến vĩ mô: 4 câu.


B. Cấu trúc Đề thi tốt nghiệp THPT- Giáo dục thường xuyênNội dung


Số câu


- Dao động cơ


8


- Sóng cơ


4


- Dòng điện xoay chiều


9


- Dao động và sóng điện từ


4


- Sóng ánh sáng


6


- Lượng tử ánh sáng


4


- Hạt nhân nguyên tử


5
B. Cấu trúc đề thi tuyển sinh ĐH, CĐ:

I- Phần chung cho tất cả thí sinh 40 câu:Nội dung


Số câu


- Dao động cơ


7


- Sóng cơ


4


- Dòng điện xoay chiều


9


- Dao động và sóng điện từ


4


- Sóng ánh sáng


5


- Lượng tử ánh sáng


5


- Hạt nhân nguyên tử và Từ vi mô đến vĩ mô


6
III. Phần riêng (10 câu):

Thí sinh chỉ chọn một trong hai phần: a hoặc b

a- Theo chương trình Chuẩn (10 câu):

- Các nội dung: Dao động cơ; Sóng cơ; Dòng điện xoay chiều; Dao động; sóng điện từ: 6 câu

- Các nội dung: Sóng ánh sáng; Lượng tử ánh sáng; Hạt nhân nguyên tử; Từ vi mô đến vĩ mô: 4 câu.

b- Theo chương trình Nâng cao (10 câu):

- Động lực học vật rắn: 4câu

- Các nội dung: Dao động cơ; Sóng cơ; Dao động và sóng điện từ; Sóng ánh sáng; Lượng tử ánh sáng;
Sơ lược về thuyết tương đối hẹp; Hạt nhân nguyên tử; Từ vi mô đến vĩ mô: 6 câu.


MÔN HÓA HỌC

A. Đề thi tốt nghiệp THPT:

I. Phần chung cho tất cảthí sinh 32 câu:Nội dung


Số câu


- Este,lipit


2


- Cacbonhidrat


1


- Amin,Amino Axit, Protein:


3


- Polime,vật liệu polime


1


- Tổnghợp nội dung kiến thức hoá hữu cơ


6


- Đạicương về kim loại


3


- Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm; các hợp chất của chúng


6


- Sắt,Crom; các hợp chất của chúng


3


- Hoá học và các vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường


1


- Tổng hợp nội dung kiến thức hoá học vô cơ


6
II. Phần riêng

Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần a hoặc b

a- Theo chương trình Chuẩn(8 câu):

Nội dung

Sốcâu

- Este,lipit, chất giặt rửa tổng hợp, Cacbonhidrat2

- Amin,Amino Axit, Protein, Polime, vật liệu polime:


2

- Đạicương về kim loại; Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm; các hợp chất của chúng


2
- Sắt,Crom; các hợp chất của chúng. Phân biệt một số chất vô cơ; Hoá học và các vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường

2
b- Theo chương trình Nâng cao (8 câu):Nội dung


Số câu


- Este,lipit, chất giặt rửa tổng hợp, Cacbonhidrat2


- Amin,AminoAxit, Protein, Polime, vật liệu polime:


2

- Đại cương về kim loại; Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm; các hợp chất của chúng


2

- Sắt,Crom; các hợp chất của chúng. Phân biệt một số chất vô cơ; Hoá học và các vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường


2
B. Đề thi tốt nghiệp THPT- Giáo dục thường xuyên

Nội dung

Số câu


- Este,lipit


3


- Cacbonhidrat


2


- Amin,Amino Axit, Protein


4


- Polime,vật liệu polime


2


-Tổng hợp nội dung kiến thức hoá hữu cơ


6


- Đạicương về kim loại


4


- Kim
loại
kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm; các hợp chất của chúng7


- Sắt,Crom, đồng, niken, kẽm, chì, thiếc; các hợp chất của chúng


4


- Phân biệt một số chất vô cơ


1


- Hoá học và các vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường


1


- Tổnghợp nội dung kiến thức hoá học vô cơ


6
C. Đề thi tuyển sinh ĐH,CĐ

I- Phần chung dành cho tất cả thí sinh (40 câu)Nội dung


Số câu


- Nguyên tử, bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học, liên kết hoá học


2


- Phản ứng oxi hoá- khử, tốc độ phản ứng, cân bằng hoá học


2


- Sự điện li


1


- Cacbon,silic, nitơ, photpho, oxi, lưu huỳnh, các nguyên tố thuộc nhóm halogen; các hợp chất của chúng


3


- Đạicương về kim loại


2

- Kiloại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm; các hợp chất của chúng
5
- Tổng hợp nội dung kiến thức hoá học vô cơ thuộc chương trình phổ thông
6
- Đại cương hoá học hữu cơ, hiđrocacbon
2

- Dẫn xuất halogen, ancol, phenol

2

- Anđehit,xeton, axit cacbonxylic

2

- Este,lipit

2

- Amin,amino axit, protein

3

- Cacbonhidrat

1

- Polime,vật liệu polime

1

- Tổnghợp nội dung kiến thức hoá học hữu cơ thuộc chương trình phổ thông

6
II- Phần riêng:

Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần a hoặc phần b)

a- Theo chương trình Chuẩn:Nội dung


Số câu

- Phản ứng oxi hoá- khử, tốc độ phản ứng, cân bằng hoá học, sự điện li

1

- Anđehit,xeton, axit cacbonxylic

2


- Đại
cương về
kim loại:1

- Sắt,Crom, đồng, niken, kẽm, chì, bạc, vàng, thiếc; các hợp chất của chúng
2
- Phân biệt chất vô cơ, hoá học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường

1

- Hidrocacbon,dẫn xuất halogen, phenol, ancol, cacbonhidrat, polime: 2 câu
Amin, amino axit,protein
1
b- Theo chương trình nâng cao:Nội dung


Số câu

- Phản ứng oxi hoá- khử, tốc độ phản ứng, cân bằng hoá học, sự điện li: 1 câu
Anđehit, xeton, axitcacbonxylic

2

- Đạicương về kim loại
1

- Sắt,Crom, đồng, niken, kẽm, chì, bạc, vàng, thiếc; các hợp chất của chúng

2

- Phân biệt chất vô cơ, chuẩn độ dung dịch, hoá học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường

1

- Hidrocacbon,dẫn xuất halogen, phenol, ancol, cacbonhidrat, polime: 2 câuAmin, amino axit,protein

1


MÔN SINH HỌC

A. Đề thi tốt nghiệp THPT:
Số lượng 40 câu, thời gian: 60 phút.Phần


Nội dung cơ bản


Số câu chung


Phần riêng


Chuẩn


Nâng cao


Di truyền họcchế di truyền và biến dị8


2


2


Tính qui luật của hiện
tượng di truyền8


0


0


Di truyền học quần
thể2


0


0


Ứng dụng di truyền
học2


1


1


Tổng số


21


3


3


Tiến hóa


Bằng chứng tiến
hoá1


0


0


Cơ chế tiến hoá


4


2


2


Sự phát sinh và phát
triển sự sống trên Trái đất1


0


0


Tổng số


6


2


2


Sinh thái học


Sinh thái học cá
thể1


1


0


Sinh thái học quần
thể1


1


Quần xã sinh vật


2


1


1


Hệ sinh thái, sinh quyển
và bảo vệ môi trường1


1


1


Tổng số


5


3


3


Tổng số cả 3 phần


32
(80%)8
(20%)8
(20%)

B. Đề thi tốt nghiệp THPT-
Giáo dục thường xuyên:
Số
lượng 40 câu,
thời gian: 60 phút.
Phần


Nội dung cơ bản


Số câu chung


Di truyền học


Cơ chế di truyền và biến
dị9


Tính qui luật của hiện
tượng di truyền9


Di truyền học quần
thể2


Ứng dụng di truyền
học2


Di truyền học
người2


Tổng số


24


Tiến hóa


Bằng chứng tiến
hoá1


Cơ chế tiến hoá


6


Sự phát sinh và phát
triển sự sống trên Trái đất1


Tổng số


8


Sinh thái học


Cá thể và quần thể sinh
vật4


Quần xã sinh vật


2


Hệ sinh thái, sinh quyển
và bảo vệ môi trường2


Tổng số


8


Tổng số cả 3 phần


40
C. Đề thi tuyển sinh ĐH,
CĐ:
Số
lượng 50 câu, thời gian 90 phút.
Phần


Nội dung cơ bản


Số câu chung


Phần riêng


Chuẩn


Nâng cao


Di truyền họcchế di truyền và biến dị9


2


2


Tính qui luật của hiện
tượng di truyền9


2


2


Di truyền học quần
thể3


0


0


Ứng dụng di truyền
học2


1


1


Di truyền học
người1


1


1


Tổng số


24


6


6


Tiến hóa


Bằng chứng tiến
hoá1


2


0


Cơ chế tiến hoá


5


2


Sự phát sinh và phát
triển sự sống trên Trái đất2


0


0


Tổng số


8


2


2


Sinh thái học


Sinh thái học cá
thể1


0


0


Sinh thái học quần
thể2


1


0


Quần xã sinh vật


2


0


1


Hệ sinh thái, sinh quyển
và bảo vệ môi trường3


1


1


Tổng số


8


2


2


Tổng số cả 3 phần


40
(80%)10
(20%)10
(20%)


  • Nguồn: CụcKhảo thí và Kiểm định Chất lượng giáo dục (Bộ GD-ĐT)

http://letot.chaoban.info

Nh0oc_rua

avatar
Thành Viên VIP
Thành Viên VIP
năm nay thi tốt nghiệp vừa sử, vừa địa hok biết làm sao sống đây... .Hic, phải như sinh sớm 1 năm, vừa có lí vừa có địa.Khoẻ

http://my.opera.com/minhtram170992

starfish

avatar
Thành Viên VIP
Thành Viên VIP
Sinh sớm hơn không được,nhưng muộn hơn thì được đó ....!!! Năm nay Trâm nghỉ thi ,chờ sang năm thi.....khỏi vừa có Sử lại có Địa...hehe.........!!!

http://letot.chaoban.info

Nh0oc_rua

avatar
Thành Viên VIP
Thành Viên VIP
Đừng có xúi bậy em gái nhá, anh starfish!!!! Người ta ráng hi sinh những nhu cầu cá nhân để "cày" cho được tấm vé được đi học xa nhà.Nghỉ thi, học lại một năm thì phí cơm gạo...Không thể vì con cá nhỏ mà bỏ con cá to được
Tự tin là một 9x, tức là phải biết đương đầu vơí khó khăn...keke

http://my.opera.com/minhtram170992

contraixudao

avatar
Ban ĐH
 Ban ĐH
Cân nhắc kỹ nhé bé em, đừng có bỏ con tôm câu con...ruốc đó.

http://www.pohand.com.vn

Nh0oc_rua

avatar
Thành Viên VIP
Thành Viên VIP
Chưa chắc là đã phải hối hận, thà chịu khó cày đi thi còn hơn ở nhà ngồi không 1 năm, đúng hok anh contraixudao...Tin là mem 12+ nào cũng nghĩ thế thui

http://my.opera.com/minhtram170992

Sponsored content


Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết